Domsöndagsmöten

sö 22.11 kl. 14.00
Kållby bönehus

Välkommen!

Domsöndagsmöten i Kållby bönehus
Lördag 21.11 kl. 19 Bengt Forsblom m.fl. The Rapids Family medverkar med sång.
Söndag 22.11 kl. 14 Albert Häggblom m.fl. Britt-Mari och Gun-Helen medverkar med sång och har med bokloppis.
Lotteri, servering


Arrangör

Pedersöre församling