Gudstjänst, strömmas också via webben

sö 25.10 kl. 10.00
Purmo kyrka

.

Helgdag: Tjugoförsta söndagen efter pingst
Texter: Psaltarpsalm: Ps. 145:8-13, Första läsningen: 5 Mos. 31:6-8, Andra läsningen: Kol. 1:9-11, Evangelium: Luk. 10:1-12
Liturgisk färg: Grön
Liturg: Portin Tomas
Kantor: Heikkilä Christina
Kyrkvaktmästare: Norrbäck Henrik
Psalmer: 165:1-3, 884, 855, 433, 429, 438:3-5
Kollekt: För ansvarsveckan. Ekumeniska rådet i Finland r.f. (PB 210, 00131 Helsingfors, FI85 1018 3000 0744 03, referensnummer 3010 eller referenslista)

Församlingen kommer att sända bandade ljuständningar med uppläsning av namn och ett ljus för de som gravsatts i församlingen efter Alla helgons helg i fjol. Andakter med ljuständning kommer att bandas från alla tre kyrkor och kan ses via Youtube fr.o.m. fredag kväll kl. 18 och hela helgen. Länkar till sändningarna kommer att finnas på hemsidan.
Pedersöre kyrka är öppen för samtal och ljuständning både fredag 30.10 och lördag 31.10 kl 17-19.
Gudstjänster firas i alla tre kyrkor:
Alla helgons dag, lördag 31.10: kl. 10 i alla kyrkor
Söndag 1.11, kl. 10 i Pedersöre och Purmo kyrkor, kl. 14 i Esse kyrka.

Lördagens gudstjänst från Esse kyrka radieras för Yle Vega. Gudstjänsterna från Pedersöre kyrka strömmas via youtube, båda dagarna kl 10.