Gudstjänst, strömmas också via webben

sö 18.10 kl. 18.00

-

Helgdag: Tjugonde söndagen efter pingst
Texter: Psaltarpsalm: Ps. 78:1-8, Första läsningen: Jes. 8:11-15, Andra läsningen: 2 Kor. 1:18-22, Evangelium: Joh. 9:24-38
Liturgisk färg: Grön
Liturg: Erikson Stefan
Kantor: Östman Henrik
Kyrkvaktmästare: Norrbäck Henrik
Psalmer: Psalmer 179, efter Psaltarpsalmen 876, Dagens psalm 355, 581, 278 i förbönen 869, 395
Kollekt: Retreatgården Snoan, för att utveckla och upprätthålla retreatverksamheten. Retreatstiftelsen, (c/o Församlingsförbundet, Sandvikskajen 13, 00180 Helsingfors, FI14 4055 5452 3222 87)
-