Högmässa, strömmas också via webben

sö 20.9 kl. 10.00
Pedersöre kyrka

Välkommen!

Helgdag: Sextonde söndagen efter pingst
Texter: Psaltarpsalm: Ps. 86:1, 3-7, Första läsningen: 1 Kung. 17:1, 8-16, Andra läsningen: Fil. 4:10-14, Evangelium: Luk. 10:38-42
Liturgisk färg: Grön
Liturg: Häggblom Hans
Predikant: Österbacka Jimmy
Kantor: Östman Henrik
Kyrkvaktmästare: Norrlin Bengt
Musikgrupp: Sångare ur St Olofskören leder oss i sången
Psalmer: 363 Min själ, mitt sinne, låt Gud råda
503 Min Gud och Fader kära
379 En kristen bör tro och besinna
364 Sorgen och glädjen
Kollekt: För kyrkligt arbete bland finländare utomlands och för internationell diakoni i finska hamnar, Finlands Sjömanskyrka r.f., (Svetsaregatan 4 A, 00810 Helsingfors, FI69 1014 3000 2126 27)
Konfirmandgrupper: 1955 års konfirmander deltar.

Lyssna till webbgudstjänsten här


Arrangör

Pedersöre församling