Gudstjänst

sö 13.9 kl. 18.00
Esse kyrka (Magdalena Sofia)

.

Helgdag: Femtonde söndagen efter pingst
Texter: Psaltarpsalm: Ps. 65:2-6, 9, Första läsningen: Jes. 24:14-16, Andra läsningen: 2 Kor. 9:6-15, Evangelium: Joh. 5:1-15
Liturgisk färg: Grön
Predikant: Erikson Stefan
Kantor: Östman Henrik
Psalmer: 287 Hela världen, prisa Herren
802 Sjung lovsång i psaltarpsalmen
397 Jag kan icke räkna som Dps
357:1,2 4 i samband med syndabekännelsen
306 Tack min Gud kollektps
915 böneps
Lovpsalm 292
Kollekt: Församlingens egen verksamhet