Högmässa, strömmas också via webben

sö 6.9 kl. 10.00
Pedersöre kyrka

-

Helgdag: Fjortonde söndagen efter pingst
Texter: Psaltarpsalm: Ps. 112:5-9, Första läsningen: 1 Sam. 24:9-12, 17-21, Andra läsningen: 1 Joh. 3:11-18, Evangelium: Matt. 5:43-48
Liturgisk färg: Grön
Liturg: Granlund Kaj
Predikant: Granlund Kaj
Kantor: Pandey Diana
Kyrkvaktmästare: Backström Leif
Psalmer: 460 Så i kärlek tröttna icke
475 Vem kallar du din nästa här
898 Gud för dig är allting klart
480 Din kärlek Jesus gräns ej vet
471 Jublande lyfter vi här våra händer
Kollekt: För att förbättra kvinnors utkomstmöjligheter, Kyrkans Utlandshjälp sr, (Södra kajen 8, 00130 Helsingfors, referenslista)