Högmässa

sö 30.8 kl. 10.00
Purmo kyrka

Välkommen!

Helgdag: Trettonde söndagen efter pingst
Texter: Psaltarpsalm: Ps. 30:3-6, 12-13, Första läsningen: Ordspr. 18:4-8, 21, Andra läsningen: Jak. 3:2-12, Evangelium: Matt. 12:33-37
Liturgisk färg: Grön
Liturg: Portin Tomas
Predikant: Portin Tomas
Kantor: Pandey Diana
Kyrkvaktmästare: Norrbäck Henrik
Psalmer: 175, 898, 481, 224, 278:4-6
Kollekt: För föreningen Svenskfinlands krigsänkebarn r.f.
Textläsare: Mikael Lasén

Lyssna till gudstjänsten via webbradion