Högmässa, strömmas också via webben

sö 30.8 kl. 10.00
Esse kyrka (Magdalena Sofia)

-

Helgdag: 13. sunnuntai helluntaista / 13. söndagen efter pingst
Texter: Psaltarpsalm: Ps. 30:3-6, 12-13, Första läsningen: Ordspr. 18:4-8, 21, Andra läsningen: Jak. 3:2-12, Evangelium: Matt. 12:33-37
Liturgisk färg: Grön
Kantor: Pandey Diana
Psalmer: 482 Ett vänligt ord kan göra under
174 O Jesus Krist, till oss dig vänd
175 Käre Jesus, vi är här
481 Ord av evighet
461 Som människor möts vi på vägen
476 Min mun och tunga
Kollekt: För föreningen Svenskfinlands krigsänkebarn r.f.
Textläsare: Kristina Granstedt-Ketola

Lyssna till gudstjänsten via webbradion


Arrangör

Pedersöre församling