Högmässa

sö 30.8 kl. 18.00
Pedersöre kyrka

Välkommen!

Helgdag: Trettonde söndagen efter pingst
Texter: Första läsningen: Ordspr. 18:4-8, 21 Andra läsningen: Jak. 3:2-12 Evangelium: Matt. 12:33-37
Liturgisk färg: Grön
Liturg: Portin Tomas
Predikant: Portin Tomas
Kantor: Pandey Diana
Kyrkvaktmästare: Norrlin Bengt
Psalmer: 175 Käre Jesus, vi är här
898 Gud för dig är allting klart
481Ord av evighet
224 Du möter o evige Fader
278:4-6 Kristus vandrar bland oss än
Kollekt: För föreningen Svenskfinlands krigsänkebarn r.f.

Lyssna till gudstjänsten via webbradion