Gudstjänst

sö 9.8 kl. 10.00
Purmo kyrka

-

Helgdag: Tionde söndagen efter pingst
Texter: Psaltarpsalm: Ps. 119:129-136, Första läsningen: Ordspr. 14:21-22, 25, 31, Andra läsningen: 2 Kor. 8:9-15, Evangelium: Matt. 25:14-30
Liturgisk färg: Grön
Liturg: Häggblom Hans
Predikant: Häggblom Hans
Kantor: Granvik Håkan
Psalmer: 318 Min gode Gud, jag beder dig
467 Sänd av himlens sol en strimma
249 Herre, du har anförtrott
466 Herre, din dag var också lik
Kollekt: för avlöning av assistenter till handikappade konfirmander, Domkapitlet i Borgå stift.
Textläsare: Karin och Sverre Höglund

Lyssna till gudstjänsten via webbradion


Arrangör

Pedersöre församling