Högmässa (50-års-konfirmanderna), strömmas också via webben

sö 2.8 kl. 10.00
Pedersöre kyrka

.

Pyhäpäivä: Nionde söndagen efter pingst
Tekstit: Första läsningen: 1 Kung. 18:21-26, 36-39Andra läsningen: Hebr. 4:1-2, 9-13Evangelium: Matt. 7:13-14
Liturginen väri: Grön
Liturg: Häggblom Hans
Predikant: Häggblom Hans
Kantor: Pandey Diana
Musiikkiryhmä: Solo Rebecka Ekman
Virret: 504 Ljus av ljus, o morgonstjärna
203 Lovad vare Gud som sänder
503 Min Gud och Fader kära
158 Förbliv hos oss, o Jesus Krist
167 Sin enda grund har kyrkan
201 Ordet om Guds nåd och frälsning
Kolehti: för att trycka och dela ut Nya testamenten i svenskspråkiga skolor i Finland samt på swahili i Tanzania. Gideoniterna i Finland
Rippikouluryhmät: 50-års konfirmanderna medverkar. Kontaktperson Ulla-Brita Wikström 050-5827368

Lyssna till gudstjänsten via webbradion


Arrangör

Pedersöre församling