Gudstjänst

sö 2.8 kl. 18.00
Purmo kyrka

-

Helgdag: Nionde söndagen efter pingst
Texter: Första läsningen: 1 Kung. 18:21-26, 36-39Andra läsningen: Hebr. 4:1-2, 9-13Evangelium: Matt. 7:13-14
Liturgisk färg: Grön
Liturg: Granlund Kaj
Kantor: Ravall Bill
Musikgrupp: Lovsångsteamet under ledning av Anna-Karin Johansson medverkar
Psalmer: 860 Längtan fyller varje andetag (Lovsångsgruppen)
900 Jesus du som älskar oss (Lovsångsgruppen)
Efter predikan Lovssångsteamet
167 Sin enda grund har kyrkan KOLLEKT
816 Min Jesus min Herre (Lovsångsteamet)
Kollekt: för att trycka och dela ut Nya testamenten i svenskspråkiga skolor i Finland samt på swahili i Tanzania. Gideoniterna i Finland
Textläsare: Therese Granvik

Lyssna till gudstjänsten via webbradion