Gudstjänst

sö 2.8 kl. 10.00

-

Helgdag: Nionde söndagen efter pingst
Texter: Psaltarpsalm: Ps. 92:5-10, 13-16Första läsningen: 1 Kung. 18:21-26, 36-39Andra läsningen: Hebr. 4:1-2, 9-13Evangelium: Matt. 7:13-14
Liturgisk färg: Grön
Liturg: Granlund Kaj
Psalmer: 167 Sin enda grund har kyrkan
201 Ordet om Guds nåd och frälsning
816 Min Jesus min Herre
203 Lovad vare Gud som sänder KOLLEKT
Kollekt: för att trycka och dela ut Nya testamenten i svenskspråkiga skolor i Finland samt på swahili i Tanzania. Gideoniterna i Finland
Textläsare: Bengt Forsblom

Lyssna till gudstjänsten via webbradion