Högmässa

sö 26.7 kl. 18.00

-

Helgdag: Kristi förklarings dag
Texter: Första läsningen: 2 Mos. 3:9-15Andra läsningen: Upp. 1:9-18Evangelium: Mark. 9:2-8
Liturgisk färg: Vit
Liturg: Häggblom Hans
Predikant: Häggblom Hans
Kantor: Pandey Diana
Psalmer: 175 Käre Jesus, vi är här
120:1-3 På berget i förklarat sken
223 Du som tronar i det höga
808 Helig helig helig
263:5-7 Jesus är mitt liv, min hälsa
Kollekt: Åvist bykyrka
Textläsare: Marianne och Johan Eklöv

Lyssna till gudstjänsten via webbradion