Högmässa, strömmas också via webben

sö 12.7 kl. 10.00
Pedersöre kyrka

.

Helgdag: Apostladagen
Texter: Psaltarpsalm: Ps. 145:3-7, Första läsningen: Hes. 2:1-8, Andra läsningen: Ef. 2:19-22, Evangelium: Matt. 16:13-19
Liturgisk färg: Röd
Liturg: Portin Tomas
Predikant: Nyfelt Kevin
Kantor: Sandstedt-Granvik Marguerithe
Musikgrupp: Sång: Sandstedt-Granvik Marguerithe
Psalmer: 179, 170:1-3, 423, 855:4
Kollekt: För diakoniarbete. Finska Missionssällskapet r.f., (PB 56, 00241 Helsingfors, FI25 8000 1600 0607 10)

Lyssna till gudstjänsten via webbradion


Arrangör

Pedersöre församling