Gudstjänst

sö 5.7 kl. 10.00
Esse kyrka (Magdalena Sofia)

.

Helgdag: Femte söndagen efter pingst
Texter: Psaltarpsalm: Ps. 13:2-6, Första läsningen: 2 Sam. 12:1-10, 13, Andra läsningen: Rom. 2:1-11, Evangelium: Joh. 8:2-11
Liturgisk färg: Grön
Liturg: Erikson Stefan
Predikant: Nyfelt Kevin
Kantor: Granvik Håkan
Psalmer: 504 Ljus av ljus, o morgonstjärna
474 Ni mänskobarn som här i världen
552 För att folken måtte helas
Kollekt: För kvinnors läskunnighet i Afrika, Finska Bibelsällskapet r.f.
Textläsare: Majvor Forsblom

Lyssna till gudstjänsten via webbradion


Arrangör

Pedersöre församling