Gudstjänst, strömmas också via webben

sö 28.6 kl. 10.00
Purmo kyrka

.

Helgdag: Fjärde söndagen efter pingst
Texter: Psaltarpsalm: Ps. 32:1-2, 5-8, Första läsningen: Hos. 12:5-6 eller Jes. 61:10-11, Andra läsningen: Rom. 4:1-8, Evangelium: Luk. 15:11-32
Liturgisk färg: Grön
Liturg: Erikson Stefan
Predikant: Erikson Stefan
Kantor: Sandstedt-Granvik Marguerithe
Musikgrupp: Håkan Mattjus, saxofon
Marguerithe Sandstedt-Granvik och Håkan Granvik
Psalmer: Psb.173:1-3
266:1-4
828
289:3-4
Kollekt: För arbetet för frivilliga och förtroendevalda. Församlingsförbundet r.f., (Sandvikskajen 13, 00180 Helsingfors, FI27 4055 2520 0002 19)
Textläsare: Karola Bodbacka

Lyssna till gudstjänsten via webbradion


Arrangör

Pedersöre församling