Högmässa, strömmas också via webben

lö 20.6 kl. 10.00

-

Helgdag: Midsommardagen(Johannes döparens dag)
Texter: Psaltarpsalm: Ps. 92:2-6, Första läsningen: Jes. 51:3-6, Andra läsningen: Apg. 14:15-17, Evangelium: Luk. 1:57-66 (samma text som i första årgången)
Liturgisk färg: Vit
Liturg: Erikson Stefan
Predikant: Svenfelt Dennis
Kantor: Sandstedt-Granvik Marguerithe
Kyrkvaktmästare: Norrbäck Henrik
Psalmer: Psb 534:1-4
Psb 539:1-3
Psb 228
Psb 303:3-4
Kollekt: För evangelisationsarbete i Svenskfinland och i utlandet, främst Ryssland och Albanien, Laestadianernas Fridsföreningars förbund rf.

Lyssna till webbgudstjänsten här