Högmässa, strömmas också via webben

sö 14.6 kl. 10.00

-

Helgdag: Andra söndagen efter pingst
Texter: Psaltarpsalm: Ps. 49:6-10, 16-21, Första läsningen: Amos. 8:4-8, Andra läsningen: 2 Kor. 8:1-9, Evangelium: Luk. 12:13-21 eller Matt. 13:44-46
Liturgisk färg: Grön
Liturg: Erikson Stefan
Predikant: Erikson Stefan
Kantor: Pandey Diana
Kyrkvaktmästare: Norrbäck Henrik
Musikgrupp: Sofie Södergård: piano/sång Lotta Gäddnäs, Emma Björklund, Diana Pandey: piano/sång
Psalmer: 539:1-3
365
221
288:7-98
Kollekt: För att utveckla Stiftsgårdens verksamhetsprofil i samarbete med församlingar och kyrkliga organisationer. Lärkkulla-stiftelsen sr, (Lärkkullavägen 22, 10300 Karis, FI93 5549 0420 0000 82)