Högmässa

sö 7.6 kl. 18.00

-

Helgdag: Treenighetssöndagen
Texter: Första läsningen: Job 37:21-24 eller Pred. 8:16-17Andra läsningen: Ef. 4:1-6Evangelium: Joh. 15:1-10
Liturgisk färg: Vit
Liturg: Erikson Stefan
Predikant: Erikson Stefan
Kantor: Sandstedt-Granvik Marguerithe
Psalmer: 289 Herren vår Gud är en konung
298 Helig, helig, helig
147 Allena Gud i himmelrik
149 Gud, heliga Treenighet
279 Gud, vår Gud, vi lovar dig
280 O Gud, vi lovar dig
386 I det djupa, i det höga
Kollekt: För främjande av kyrkosången i Borgå stift genom evenemang, repertoar förnyelse, utbildning och information. Finlands svenska kyrkosångsförbund rf