Gudstjänst, strömmas också via webben

sö 7.6 kl. 10.00
Purmo kyrka

-

Helgdag: Treenighetssöndagen
Texter: Psaltarpsalm: Ps. 95:1-2, 6-7 Första läsningen: Job 37:21-24 eller Pred. 8:16-17 Andra läsningen: Ef. 4:1-6 Evangelium: Joh. 15:1-10
Liturgisk färg: Vit
Liturg: Granlund Kaj
Predikant: Granlund Kaj
Kantor: Sandstedt-Granvik Marguerithe
Kyrkvaktmästare: Back Peter, Norrbäck Henrik
Psalmer:
289 Herren vår Gud är en konung
298 Helig, helig, helig
147 Allena Gud i himmelrik
149 Gud, heliga Treenighet
279 Gud, vår Gud, vi lovar dig
280 O Gud, vi lovar dig
386 I det djupa, i det höga
Kollekt: För främjande av kyrkosången i Borgå stift genom evenemang, repertoar förnyelse, utbildning och information. Finlands svenska kyrkosångsförbund rf

Lyssna till webbgudstjänsten här


Arrangör

Pedersöre församling