Högmässa

sö 31.5 kl. 10.00
Purmo kyrka

-

Helgdag: Pingstdagen
Altarljus: 6
Liturgisk färg: Röd
Predikant: Erikson Stefan
Kantor: Johansson Anna-Karin
Psalmer: 114 Kom till mitt arma hjärta
116 Kom, helige Ande, från höjden
118 Grip du mig, helige Ande
117 O Guds Ande, du som bor i ljus
109 Dig, helge Ande, nu vi ber
112 Helige Ande, kom till oss från ovan
113 Helige Ande, sanningens Ande
108 Kom, helge Ande, Herre Gud
Kollekt: För utbildning av pastorer i lutherska kyrkor i Myanmar. Domkapitlet i Borgå stift, Kyrkostyrelsen (PB 210, 00131 Helsingfors, referenslista)


Arrangör

Pedersöre församling