Högmässa

sö 31.5 kl. 12.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

-

Helgdag: Helluntaipäivä / Pingstdagen
Altarljus: 6
Liturgisk färg: Röd
Predikant: Erikson Stefan
Kantor: Johansson Anna-Karin
Psalmer: 114 Kom till mitt arma hjärta
116 Kom, helige Ande, från höjden
118 Grip du mig, helige Ande
117 O Guds Ande, du som bor i ljus
109 Dig, helge Ande, nu vi ber
112 Helige Ande, kom till oss från ovan
113 Helige Ande, sanningens Ande
108 Kom, helge Ande, Herre Gud
Kollekt: För utbildning av pastorer i lutherska kyrkor i Myanmar. Domkapitlet i Borgå stift, Kyrkostyrelsen (PB 210, 00131 Helsingfors, referenslista)


Se också

on 19.2 kl. 14.00

Bulderbackagården

Karakafe

träff varannan vecka
to 20.2 kl. 9.30

Purmo kyrkhem

Torsdagsbön

Torsdagsbön
fr 21.2 kl. 17.30

Andakt

.