Högmässa

sö 31.5 kl. 12.00

Esse kyrka (Magdalena Sofia)

-

Helgdag: Helluntaipäivä / Pingstdagen
Altarljus: 6
Liturgisk färg: Röd
Predikant: Erikson Stefan
Kantor: Johansson Anna-Karin
Psalmer: 114 Kom till mitt arma hjärta
116 Kom, helige Ande, från höjden
118 Grip du mig, helige Ande
117 O Guds Ande, du som bor i ljus
109 Dig, helge Ande, nu vi ber
112 Helige Ande, kom till oss från ovan
113 Helige Ande, sanningens Ande
108 Kom, helge Ande, Herre Gud
Kollekt: För utbildning av pastorer i lutherska kyrkor i Myanmar. Domkapitlet i Borgå stift, Kyrkostyrelsen (PB 210, 00131 Helsingfors, referenslista)


Se också

ti 21.1 kl. 9.30

Kyrkhemmet i Bennäs

Karakaffe

träff varje vecka
on 22.1 kl. 14.00

Bulderbackagården

Karakafe

träff varannan vecka
lö 25.1 kl. 19.00

Lepplax bykyrka

Sammankomst

T. Kontio