Gudstjänst på skärtorsdagen, sänds på webben

to 9.4 kl. 19.30

Pedersöre kyrka

Den sista måltiden. Jesus instiftar nattvarden

Helgdag: Kiirastorstai / Skärtorsdag
Texter: Psaltarpsalm: Ps. 111:2-5, Första läsningen: 2 Mos. 24:4-11, Andra läsningen: 1 Kor. 11:23-29, Evangelium: Joh. 13:1-15
Liturgisk färg: Violett
Granlund, Häggblom, Östman, Forsblom
Musikgrupp: Håkan Mattjus, saxofon
Folke Nylund, violin
Psalmer: 219 O Jesus, än de dina
222 Låt oss tillbe av allt hjärta
77 Från örtagården leder

Se och lyssna på gudstjänsten här