Webbgudstjänst

sö 29.3 kl. 12.00
Pedersöre kyrka

.

Helgdag: Femte söndagen i fastan (Judica)
Texter: Psaltarpsalm: Ps. 43:2-5, Första läsningen: Jes. 65:1-3, Andra läsningen: Ef. 2:12-16, Evangelium: Luk. 13:31-35
Liturgisk färg: Violett
Liturg: Erikson Stefan
Predikant: Erikson Stefan
Kantor: Östman Henrik
Musikgrupp: Marguerithe Sandstedt-Granvik sång.
Psalmer: Psalm 179 Helige Fader, kom och var oss nära
Dagens psalm 844:5-9 Du är livets träd
Psalm 914 Gud i dina händer
Psalm i förbönen 915 Du omsluter mig
Psalm 76:8-10 O Jesus. du min salighet
Kollekt: Kollekten får gärna gå till någon av våra samarbetsorganisationer. Ni hittar deras insamlingsuppgifter på deras webbplatser. I dag tänker vi speciellt på:
Finska Missionssällskapet

Lyssna till webbgudstjänsten här


Arrangör

Pedersöre församling