Familjemässa för hela församlingen

sö 22.3 kl. 10.00
Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Gudstjänst

Helgdag: Marie bebådelsedag
Texter: Evangelium: Luk. 1:39-45
Liturgisk färg: Vit
Liturg: Erikson Stefan
Predikant: Granlund Kaj
Kantor: Pandey Diana, Ravall Bill
Musikgrupp: Barnkörerna i Pedersöre församling
Dagklubbarna i Esse
Psalmer: 54 Kristus den rätte Herren
58 Alla källor springer fram i glädje
55 Min ande fröjdar sig i Gud
56 Salig du och högt benådad
57 Maria, Herrens moder
Kollekt: För främjande av kyrkosången i Borgå stift genom evenemang, repertoar förnyelse, utbildning och information. Finlands svenska kyrkosångsförbund r.f., (c/o förbundssekreterare Pia Valtanen, Humleuddsvägen 18 C 20, 00840 Helsingfors, FI53 8000 1000 5066 01)


Arrangör

Pedersöre församling