Högmässa

sö 15.3 kl. 10.00
Esse församlingshem

-

Helgdag: Tredje söndagen i fastan (Oculi)
Altarljus: 2
Liturgisk färg: Violett
Liturg: Granlund Kaj
Predikant: Granlund Kaj
Kantor: Östman Henrik
Musikgrupp: St Olofskören
Psalmer: 260 Jesus, glädjens källa
191 Vi bär så många med oss
265 Jesus är min vän den bästa
161 Om blott Jesus, vår Herre
367 Hjälp mig, o Jesus
268 Jesus, korsets man
Kollekt: För kristet arbete bland barn i församlingarna i Borgå stift. Församlingsförbundet r.f., (Sandvikskajen 13, 00180 Helsingfors, FI27 4055 2520 0002 19)
Textläsare: Bengt Forsblom


Arrangör

Esse församling