Högmässa

sö 15.3 kl. 10.00
Esse kyrka (Magdalena Sofia)

-

Helgdag: Tredje söndagen i fastan (Oculi)
Texter: Psaltarpsalm: Ps. 25:11-20Första läsningen: Jer. 26:12-16Andra läsningen: Upp. 3:14-19Evangelium: Joh. 12:37-43
Liturgisk färg: Violett
Liturg: Granlund Kaj
Predikant: Granlund Kaj
Kantor: Östman Henrik
Kyrkvaktmästare: Silván Peter
Psalmer: Psalmer 12, 907, 278, -, 427:1, 873 kollektps, under nattv 275, 87:3-5
Kollekt: För kristet arbete bland barn i församlingarna i Borgå stift. Församlingsförbundet r.f., (Sandvikskajen 13, 00180 Helsingfors, FI27 4055 2520 0002 19)
Textläsare: Bengt Forsblom