Högmässa

sö 15.3 kl. 10.00
Pedersöre kyrka

-

Helgdag: Tredje söndagen i fastan (Oculi)
Texter: Psaltarpsalm: Ps. 25:11-20Första läsningen: Jer. 26:12-16Andra läsningen: Upp. 3:14-19Evangelium: Joh. 12:37-43
Liturgisk färg: Violett
Liturg: Österbacka Jimmy
Predikant: Österbacka Jimmy
Kantor: Pandey Diana
Kyrkvaktmästare: Norrlin Bengt
Psalmer: 260 Jesus, glädjens källa
191 Vi bär så många med oss
265 Jesus är min vän den bästa
161 Om blott Jesus, vår Herre
367 Hjälp mig, o Jesus
268 Jesus, korsets man
Kollekt: För kristet arbete bland barn i församlingarna i Borgå stift. Församlingsförbundet r.f., (Sandvikskajen 13, 00180 Helsingfors, FI27 4055 2520 0002 19)
Textläsare: Gunnel Saviaro