Högmässa

sö 15.3 kl. 10.00

Purmo kyrka

-

Helgdag: Tredje söndagen i fastan (Oculi)
Altarljus: 2
Liturgisk färg: Violett
Liturg: Portin Tomas
Predikant: Portin Tomas
Kantor: Johansson Anna-Karin
Kyrkvaktmästare: Norrbäck Henrik
Psalmer: 260 Jesus, glädjens källa
191 Vi bär så många med oss
265 Jesus är min vän den bästa
161 Om blott Jesus, vår Herre
367 Hjälp mig, o Jesus
268 Jesus, korsets man
Kollekt: För kristet arbete bland barn i församlingarna i Borgå stift. Församlingsförbundet r.f., (Sandvikskajen 13, 00180 Helsingfors, FI27 4055 2520 0002 19)


Arrangör

Pedersöre församling

Se också

ti 18.2 kl. 9.30

Kyrkhemmet i Bennäs

Karakaffe

träff varje vecka
on 19.2 kl. 14.00

Bulderbackagården

Karakafe

träff varannan vecka
to 20.2 kl. 9.30

Purmo kyrkhem

Torsdagsbön

Torsdagsbön