Salamugruppen

må 9.3 kl. 19.30
Purmo kyrkhem

Grupp för missionen, Purmo

Salamugruppen samlas ca var tredje måndag kl 19.30, oftast i kyrkhemmet eller Åvist bykyrka. Gruppen stöder SLEF:s mission.

Välkommen!