Högmässa

sö 8.3 kl. 10.00
Pedersöre kyrka

.

Helgdag: Andra söndagen i fastan (Reminiscere)
Texter: Psaltarpsalm: Ps. 25:1-10Första läsningen: 2. Kung. 20:1-7Andra läsningen: 1 Kor. 10:12-13Evangelium: Mark. 9:17-29
Liturgisk färg: Violett
Liturg: Erikson Stefan
Predikant: Österbacka Jimmy
Kantor: Pandey Diana
Psalmer: 326 O giv oss, Herre, av den tro
338 En dunkel örtagård
356 Fader, du vars hjärta gömmer
335 Jesus, din ljuva förening att smaka
342 Herre, jag vill bida
349 När vi i högsta nöden står
334 Jordens Herre, möt oss alla
Kollekt: Församlingens minior- och juniorverksamhet
Textläsare: Kerstin Grev