Kvällsgudstjänst

sö 1.3 kl. 18.00

Första söndagen i fastan, tema: Jesus segrar över frestelserna

Helgdag: Första söndagen i fastan (Invocavit)
Texter: Psaltarpsalm: Ps. 91:1-4, 11-12Första läsningen: 1 Mos. 4:3-10 eller 1 Mos. 3:1-7 (8-19) (samma text som i första årgången)Andra läsningen: Jak. 1:12-15Evangelium: Matt. 16:21-23
Liturgisk färg: Violett
Liturg: Österbacka Jimmy
Predikant: Österbacka Jimmy
Kantor: Sandstedt-Granvik Marguerithe
Kyrkvaktmästare: Norrbäck Henrik
Musikgrupp: Håkan Mattjus, saxofon
Psalmer: 371 Kristus, uppenbara för oss
348 Till dig jag ropar
367 Hjälp mig, o Jesus
162 Kungör, o Herre, din allmakt
410 Gå varsamt, min kristen
339 Mästare, alla söka dig
Kollekt: Svenska Lutherska Evangeliföreningen, för läger för barn och ungdomar i Österbotten, Nyland och på Åland.