Högmässa

sö 23.2 kl. 10.00
Pedersöre kyrka

Fastlagssöndagen, tema: Guds kärleks offerväg

Helgdag: Fastlagssöndagen (Esto mihi)
Texter: Psaltarpsalm: Ps. 31:2-6Första läsningen: Jer. 8:4-7Andra läsningen: 1 Kor. 13 (samma text som i första årgången) eller Gal. 2:19-21Evangelium: Joh. 12:25-33
Tema: Guds kärleks offerväg
Altarljus: 2
Liturgisk färg: Grön
Pedersöre Kyrka

Liturg: Häggblom Hans
Predikant: Häggblom Hans
Kantor: Sandstedt-Granvik Marguerithe
Kyrkvaktmästare: Backström Leif
Textläsare: Benita Finne
Kyrkvärd Fredrik Hemgård
Dörrvärdar Sandsund
Musikgrupp: Kyrkokören; Dir Mite

Var mig en klippa (Psaltarpsalm)
Kärlekens väg (Svarsmusik)
Dagens psalm 59 alt. kören v 1 o 3
Avslutande musik
Psalmer: 480:1-2
122:5
59 Se, vi går upp till Jerusalem (alternatim förs v 2,4)
845
872, 874 (Nattvarden)
71:6

Kollekt: För Kyrkans Utlandshjälps katastroffond. Kyrkans Utlandshjälp sr

OBS!! Kollektbrev
Kollekten som bärs upp på fastlagssöndagen tillfaller Kyrkans Utlandshjälps katastroffond.

Ur fonden används medel för att distribuera mat, rent vatten och mediciner till de drabbade efter en naturkatastrof och vid utdragna konflikter. Därtill distribueras grundförnödenheter såsom sanitets- och hygienprodukter, väderskydd, matlagningsredskap och filtar. Särskilt stora insatser gör KUH just nu i nordöstra Syrien där befolkningen drabbats hårt av den turkiska militärens anfall.

Hjälpen riktas också till dem som är på flykt undan katastrofer och konflikter och befinner sig på flyktingläger utanför sitt hemland. För närvarande jobbar Kyrkans Utlandshjälp på flyktingbosättningsområden- och flyktingläger i Kenya, Uganda, Jordanien och Bangladesh. Hjälpen på dessa platser består främst av att anordna skolgång för barnen samt språk- och yrkeskurser för unga vuxna. Lärarna utbildas inte enbart för sitt ämne, utan de får också färdigheter att ge sina elever psykosocialt stöd.


Övrig information
Söndagsskola i sakristian
Nästa sö 1. s i fastan
kl.10 Högmässa i Pedersöre kyrka och Esse kyrka,
kl 18 Kvällsgudstjänst i Purmo kyrka


Arrangör

Pedersöre församling, Pedersöre församling