Gudstjänst

sö 23.2 kl. 12.00
Esse kyrka (Magdalena Sofia)

-

Helgdag: Fastlagssöndagen (Esto mihi)
Texter: Psaltarpsalm: Ps. 31:2-6Första läsningen: Jer. 8:4-7Andra läsningen: 1 Kor. 13 (samma text som i första årgången) eller Gal. 2:19-21Evangelium: Joh. 12:25-33
Liturgisk färg: Grön
Liturg: Portin Tomas
Predikant: Portin Tomas
Kantor: Håkan Granvik
Musikgrupp: Församlingskören, dirigent Bengt Forsblom
Psalmer: 59
272
480 Kollekt
261:1-3
Kollekt: För Kyrkans Utlandshjälps katastroffond. Kyrkans Utlandshjälp sr, (Södra kajen 8, 00130 Helsingfors, referenslista)
Textläsare: Viveca Björk


Arrangör

Pedersöre församling