Gudstjänst

sö 23.2 kl. 10.00
Purmo kyrka

-

Helgdag: Fastlagssöndagen (Esto mihi)
Texter: Psaltarpsalm: Ps. 31:2-6Första läsningen: Jer. 8:4-7Andra läsningen: 1 Kor. 13 (samma text som i första årgången) eller Gal. 2:19-21Evangelium: Joh. 12:25-33
Tema: Guds kärleks offerväg
Altarljus: 2
Liturgisk färg: Grön
Purmo Kyrka
Liturg: Portin Tomas
Predikant: Häggman Per-Erik
Kantor: Håkan Granvik
Kyrkvaktmästare: Norrbäck Henrik
Musikgrupp: Församlingskören, dirigent Bengt Forsblom
Inledning
Psaltarpsalmen/Introitus
Svarsmusik
Postludium
Psalmer: 59
272
480 kollekt
Kollekt: För Kyrkans Utlandshjälps katastroffond. Kyrkans Utlandshjälp sr, (Södra kajen 8, 00130 Helsingfors, referenslista)
Textläsare: Robert Blomqvist


Arrangör

Pedersöre församling