Sångkväll för missionen

lö 22.2 kl. 19.00
Lepplax bykyrka

Välkommen!

Manskören
Mia och Ben Westerling från FMS medverkar.
Häggblom Hans