Högmässa

sö 16.2 kl. 10.00
Pedersöre kyrka

2 söndagen före fastetiden, tema: Sådden av Guds ord

Helgdag: Andra söndagen före fastetiden(Sexagesima)
Texter: Första läsningen: Hos. 10:12-13Andra läsningen: 1 Kor. 3:7-15Evangelium: Joh. 4:31-38
Tema: Sådden av Guds ord
Altarljus: 2
Liturgisk färg: Grön
Pedersöre Kyrka
Liturg: Erikson Stefan
Predikant: Granlund Kaj
Kantor: Sandstedt-Granvik Marguerithe
Kyrkvaktmästare: Norrlin Bengt
Kyrkvärd Karl-Gustav Strandén
Dörrvärdar Skutnabba
Textläsare: Ulla Storbjörk

Psalmer: 175, 148,svar: Ditt ord, 206, Duett, 904, 222, 471,

Kollekt: För att stöda Förbundet Kristen Skolungdoms rådgivningstjänst för ungdomar på internet, frågaprästen.fi. Förbundet Kristen Skolungdom r.f., (c/o Patricia Högnabba, Norra kajen 20b, 00170 Helsingfors, FI54 4055 4720 0422 80)

Döpta: Oliver Hans Nataniel Sundström, Edsevö
Alma Linnea Ahlvik, Ytteresse
Enya Lovisa Snellman, Sandsund
-
Avlidna: Arne Voldemar Nylund, 92 år, Kållby
Klas Erik Andreas Hedman, 79 år, Lappfors (Jakobstads sv. förs.)
Alina Sofia Westersund, 89 år, Jakobstads svenska församling
Nils Viktor Ekblom, 96 år, Jakobstads svenska församling
Guy John Runar Hatt, 86 år, Lappfors (Jakobstads sv församling)
Henry Johannes Backlund, 85 år, Sexsjö, (Jakobstads sv församling)
-
Övrig information 1: Nästa söndag:
Kl. 10.00 Högmässa i Pedersöre kyrka
Kl. 10.00 Gudstjänst i Purmo kyrka
Kl. 12.00 Gudstjänst i Esse kyrka


Arrangör

Pedersöre församling