Högmässa

sö 16.2 kl. 18.00
Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Tron är som ett frö som behöver möjlighet att växa.

Helgdag: Andra söndagen före fastetiden (Sexagesima)
Texter: Psaltarpsalm: Ps. 44:2-5, Första läsningen: Hos. 10:12-13, Andra läsningen: 1 Kor. 3:7-15, Evangelium: Joh. 4:31-38
Tema: Sådden av Guds ord
Altarljus: 2
Liturgisk färg: Grön
Esse kyrka (Magdalena Sofia)

Liturg: Granlund Kaj
Predikant: Granlund Kaj
Kantor: Johansson Anna-Karin
Kyrkvaktmästare: Silván Peter
Textläsare: Paula Ahlvik

Psalmer: 187, 289:3-4 (lovpsalm), 194:1-4, 194:5-8, 485 (kollekt), 193

Kollekt: För att stöda Förbundet Kristen Skolungdoms rådgivningstjänst för ungdomar på internet, frågaprästen.fi. Förbundet Kristen Skolungdom r.f.

Övrig information
Nästa söndag:
Kl. 10.00 Högmässa i Pedersöre kyrka
Kl. 10.00 Gudstjänst i Purmo kyrka
Kl. 12.00 Gudstjänst i Esse kyrka


Arrangör

Pedersöre församling