Gudstjänst

sö 16.2 kl. 12.00
Åvist bykyrka

Andra söndagen före fastetiden, tema: Sådden av Guds ord

Helgdag: Andra söndagen före fastetiden(Sexagesima)
Texter: Första läsningen: Hos. 10:12-13Andra läsningen: 1 Kor. 3:7-15Evangelium: Joh. 4:31-38
Liturgisk färg: Grön
Liturg: Portin Tomas
Predikant: Portin Tomas
Kantor: Johansson Anna-Karin
Psalmer: 187, 194:1-4, 194:5-8, 485, 193
Kollekt: Åvist bykyrka
-
Textläsare: Helen Lönnqvist
-
Döpta: Oliver Hans Nataniel Sundström, Edsevö
Alma Linnea Ahlvik, Ytteresse
Enya Lovisa Snellman, Sandsund
-
Avlidna: Arne Voldemar Nylund, 92 år, Kållby
Klas Erik Andreas Hedman, 79 år, Lappfors (Jakobstads sv. förs.)
Alina Sofia Westersund, 89 år, Jakobstads svenska församling
Nils Viktor Ekblom, 96 år, Jakobstads svenska församling
Guy John Runar Hatt, 86 år, Lappfors (Jakobstads sv församling)
Henry Johannes Backlund, 85 år, Sexsjö, (Jakobstads sv församling)
-