Gemensam högmässa i Purmo kyrka

sö 9.2 kl. 10.00

Pedersöre kyrka

I dag firar vi ingen högmässa i Pedersöre kyrka utan samlas i Purmo kyrka. Kyrkoherdeinstallation och välsignelse av anställda.

Kyrkkaffe. Nästa gemensamma gudstjänst hålls 22.3 i Esse kyrka

Lyssna direkt