Gemensam högmässa i Purmo kyrka

sö 9.2 kl. 10.00

Pedersöre kyrka

I dag firar vi ingen högmässa i Pedersöre kyrka utan samlas i Purmo kyrka. Kyrkoherdeinstallation och välsignelse av anställda.

Kyrkkaffe. Nästa gemensamma gudstjänst hålls 22.3 i Esse kyrka

Lyssna direkt


Se också

ti 18.2 kl. 9.30

Kyrkhemmet i Bennäs

Karakaffe

träff varje vecka
on 19.2 kl. 14.00

Bulderbackagården

Karakafe

träff varannan vecka
to 20.2 kl. 9.30

Purmo kyrkhem

Torsdagsbön

Torsdagsbön