Gudstjänst med ljuständning för döpta, Frukost 9.30

sö 2.2 kl. 10.00
Purmo kyrkhem

Kyndelsmässodagen, tema: Kristus, utstrålningen av Guds härlighet
Vi börjar dagen med gemensam frukost kl. 9.30. Gudstjänsten inleds kl. 10.15.

Helgdag: Kyndelsmässodagen
Altarljus: 6
Liturgisk färg: Vit
Liturg: Portin Tomas
Predikant: Portin Tomas
Kantor: Granvik Håkan
Kyrkvaktmästare: Norrbäck Henrik
Assistenter: Forsblom Tanja
Musikgrupp: Barnkör
Kollekt: Egen församlings familjeverksamhet / familjeklubbarna.
Textläsare: Håkan Mattjus


Arrangör

Pedersöre församling