Gudstjänst med ljuständning för döpta 2019

sö 2.2 kl. 10.00
Pedersöre kyrka

Kyndelsmässodagen, tema: Kristus, utstrålningen av Guds härlighet

Helgdag: Kyndelsmässodagen
Altarljus: 6
Liturgisk färg: Vit
Liturg: Häggblom Hans
Predikant: Häggblom Hans
Kantor: Sandstedt-Granvik Marguerithe
Kyrkvaktmästare: Norrlin Bengt
Musikgrupp: Sång av barngrupp
Kollekt: Egen församlings familjeverksamhet/familjeklubbarna


Arrangör

Pedersöre församling