Gudstjänst med ljuständning för dem som döpts under 2019

sö 2.2 kl. 10.00
Esse kyrka (Magdalena Sofia)

I vår värld har Gud tänt ett ljus som skall skingra mörkret.

Helgdag: Kyndelsmässodagen
Altarljus: 6
Liturgisk färg: Vit
Liturg: Erikson Stefan
Predikant: Erikson Stefan
Kantor: Johansson Anna-Karin
Kyrkvaktmästare: Silván Peter
Assistenter: Borgmästars Linda, Flinck-Ahlvik Mariann
Kollekt: Egen församlings familjeverksamhet / familjeklubbarna.
-
Textläsare: Kristina Granstedt-Ketola
-


Arrangör

Pedersöre församling