Gudstjänst med ljuständning

sö 2.2 kl. 10.00

Pedersöre kyrka

.

Helgdag: Kyndelsmässodagen
Altarljus: 6
Liturgisk färg: Vit
Liturg: Häggblom Hans
Predikant: Häggblom Hans
Kantor: Pandey Diana
Musikgrupp: Ungdomar sång och spel?
Psalmer: 173 O Gud, det är en hjärtans tröst
16 Lov ske dig, Herre Jesus Krist
52 Jungfru Maria
51 Nu får din tjänare i frid
53 Kristus är världens ljus


Arrangör

Pedersöre församling

Se också

må 20.1 kl. 13.30

Sundby byahem

Sundby-Karby symöte hos Harriet Fagerholm

Kvinnor träffas för andakt och gemenskap kring kaffekoppen, med eller utan handarbete.
må 20.1 kl. 18.00

Ytteresse bönehus

Bibelsits

Välkommen!
ti 21.1 kl. 9.30

Kyrkhemmet i Bennäs

Karakaffe

träff varje vecka