Högmässa

sö 19.1 kl. 10.00
Esse kyrka (Magdalena Sofia)

-

Helgdag: Andra söndagen efter trettondagen, Biskop Henriks minnesdag
Altarljus: 2
Liturgisk färg: Grön
Liturg: Erikson Stefan
Predikant: Erikson Stefan
Kantor: Ray, Sven-Olof
Kyrkvaktmästare: Norrbäck Henrik
Psalmer: .Psb.53; 45:7-8; 396; 904; 221; 278:4-6
Kollekt: För att främja kristen enhet genom Ekumeniska rådet i Finland r.f. (PB 210, 00131 Helsingfors, FI85 1018 3000 0744 03, referensnummer 3010)