Högmässa

sö 12.1 kl. 10.00
Esse kyrka (Magdalena Sofia)

1 söndagen efter trettondagen, tema: Dopets gåva

Helgdag: Första söndagen efter trettondagen
Altarljus: 4
Liturgisk färg: Vit
Liturg: Granlund Kaj
Predikant: Granlund Kaj
Kantor: Johansson Anna-Karin
Kyrkvaktmästare: Norrlin Bengt
Psalmer: 182:1-3, 24:5-6, 213, 211, 426, 166
Kollekt: Finska Missionssällskapet, för församlingsarbete i olika länder.
Textläsare: Elisabet Smeds