Öppet hus och återinvigning

sö 20.10 kl. 13.00 - kl. 16.00

Kyrkhemmet i Bennäs

Återinvigningsandakt kl 14
efteråt kaffe och tårta
Pedersöre församlingsmanskör
Uppvaktning av långvariga vaktmästaren Kennet Roos med anledning av hans pensionering

Häggblom Hans, Östman Henrik


Arrangör

Pedersöre församling