Eftermiddagsmöte

sö 31.3 kl. 13.00

Kyrkostrands församlingshem

SLEF:s årshögtid
Kyrklunch före
Predikan av André Djupsjöbacka och Roger Pettersson
Sång av Vestanlidsgårdens strängband
Kantor Diana Pandey
Paus med servering

Kollekt till förmån för det Evangeliska Centret, EC i Vasa
Pandey Diana


Arrangör

Pedersöre församling

Se också

lö 23.3 kl. 19.00

Flynängens bönehus

Sammankomst

Stig Andersson, tolkning
sö 24.3 kl. 10.00

Pedersöre kyrka

Gudstjänst

Bel Canto, dir Dan Lönnqvist