Sammankomst

sö 20.1 kl. 15.00

Flynängens bönehus

Kurt Enlund, tolkning, radiering

.


Se också

on 20.3 kl. 12.00

Kyrkostrands församlingshem

Samling för pensionärer och daglediga

Gunilla Luther-Lindqvist
lö 23.3 kl. 19.00

Flynängens bönehus

Sammankomst

Stig Andersson, tolkning