Kvinnofrukost

lö 6.10 kl. 09.30

Kvinnofrukost Kyrkhemmet i Bennäs

Ann-Katrin Store "Hoppets vägkarta för kvinnorna i Senegal"

kvinnofrukost i samarbete med FMS
anmälning till församlingskansli tfn/sms 040-3100440 senast 1.10


Se också

sö 17.11 kl. 10.00

Pedersöre kyrka

Högmässa (nattvard)

skriftskolstart
sö 17.11 kl. 14.00

Forsby bykyrka

Gudstjänst

söndagsskola under predikan
sö 17.11 kl. 15.00

Flynängens bönehus

Sammankomst

Anders Värnström, tolkning